Dags för Sommartid.

Då var det dags igen. Sommartiden. Daylight savings time på Engelska.

Detta innebär att lokal tid justeras fram en timme under en del av året i syfte att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren genom att människor följer klockan vid uppstigning. I länder närmare polerna, som i de nordiska länderna, gör sommartid inte lika stor skillnad, eftersom dagsljuset på sommaren sträcker sig längre än den delen av dygnet de flesta är vakna. Många ifrågasätter därför bruket av sommartid på dessa breddgrader.

På denna bild visas tillämpning av

sommartid världen över. Blå är där sommartid används, orange där den användes förut och rött är där sommartid aldrig funnits.

Många känner till bruket av denna sedvänja, men känner du till varför vi använder den? Låt mig förklara.

Räkningen av dygnets timmar utgick ursprungligen från definitionen att klockan 12 infaller när solen står som högst. När järnvägen kom, blev det opraktiskt att ha olika tid på olika stationer, varför man approximerade tideräkningen i cirka 15° breda tidszoner kring en tidsmeridian. (I vissa länder kan dock denna meridian ligga utanför tidszonen.)

I Sverige utgörs den av 15° östlig längd och i Finland av 30° östlig längd. Sommartid innebär ytterligare en anpassning av den ursprungliga definitionen.

Sommartiden är ett förskjutande av normaltiden med en timme och inte i egentlig mening en motsats till normaltid. I dagligt tal används ibland det oegentliga uttrycket ”vintertid” om den tid då sommartid inte gäller.

Så. På söndag flyttar vi fram klockan en timme och det som var 5 på morgonen blir nu egentligen 6, vilket kommer att störa mångas sömn i en vecka framöver.

Vad tycker du? Borde vi ta bort denna sedvänja och sluta flytta timmar fram och tillbaka, precis som många andra länder runt oss, eller tycker du det är bra.

Maila eller kommentera vad du tycker.

Ha en trevlig dag och glöm inte att ställa om klockorna innan du går och sover.


Kommentarer

2 svar till ”Dags för Sommartid.”

  1. Profilbild för Mikael

    Ser faktiskt ingen som helst fördel att flytta fram klockan en timme på våren för att flytta den tillbaka igen till hösten. Skulle helst vilja att det var samma tid året om. Det är ett idiotiskt påhitt som bara ställer till problem och orsakar ett antal dagars omställning till den nya tiden utan någon som helst nytta.

    1. Exakt så är det. Vi får hoppas att Sverige tar efter många andra länder och slutar använda denna sedvänja.