Microsoft

  • Apple,  MacBook,  Microsoft,  Teknik

    Läsarfråga: Office på Mac

    Lars frågar: Finns det något (billigare) alternativ än Microsoft Office paketet till MacBook? Vi hade tänkt investera i en bärbar dator till dottern som ska användas för bland annat skolarbeten. Då ingen i…