”Hur skyddar jag mig mot AI?”

En av mina läsare har hört av sig och undrar över hur man ska skydda sig mot AI. Inte specifikt att man fysiskt ska skydda sig, vilket kanske blir mer aktuellt om några år när robotarna börjar ta över. Det som är på tapeten är dock att skydda sig mot främst missinformation och AI hackers som nyttjar svagheter i system.

När det gäller den sistnämnda, AI hackers, så finns det förvånansvärt lite att göra. Man kan använda AI säkerhetstjänster för att slåss för din sak, men rent personligt finns det inte mycket att sätta emot. Som tur är så är det fortfarande ett tag kvar innan AI hackers kommer att bli ett stort problem och förhoppningsvis så arbetas det lika hårt på ”den goda sidan” för att motverka dessa när dom börjar få grepp om Internet och våra tekniska prylar.

Det vi i dagsläget kan skydda oss mot när vi pratar AI är egentligen bara desinformation och vara medveten om möjliga manipulationer, särskilt med avancerade AI-algoritmer. Här är några konkreta tips:

Källkritik och faktakontroll:
Verifiera information från olika källor. Använd pålitliga nyhetskällor och kontrollera fakta innan du delar eller tror på information. Det gäller att tänka till två gånger innan man tar något för givet. Hela Internet är ”nedlusat” med desinformation och konstigheter, det mesta är orkestrerat med AI i grunden.

Medvetenhet om bias:
Förstå att alla källor och algoritmer kan vara benägna att viss bias. Var medveten om detta och försök få en balanserad bild genom att konsumera information från olika perspektiv. Tro med andra ord inte på första bästa information du hittar. Det gäller förstås även hemsidor som min egen, där information kan vara vridet mot mina intressen och åsikter, även om det inte är AI som skriver.

Utbilda dig själv om AI:
Förstå hur AI fungerar. Ju mer du vet om hur algoritmerna fungerar, desto bättre kan du upptäcka möjliga manipulationer. Konstiga meningar och bilder med för många fingrar är dock allt ovanligare med kraftfulla AI modeller, så det är inte alltid så enkelt.

Användning av verktyg för faktakontroll:
Det finns verktyg och webbplatser som hjälper dig att verifiera och kontrollera fakta. Använd dem som en del av din informationshantering. Det är fortfarande svårt att avgöra om något är genererat via AI, men genom att analysera information och bilder med dessa verktyg så blir chansen större att man kan finna sanningen.

Kritiskt Tänkande:
Utveckla ditt kritiska tänkande. Ställ frågor om informationens trovärdighet och syfte. Var skeptisk till sensationella eller extremt partiska påståenden.

Dataskydd:
Var medveten om vilken information du delar online. Personlig information kan användas för att skapa riktade påverkanskampanjer.

Djupdykning i Ämnen:
När du möter komplexa ämnen, ta dig tid att djupdyka i dem. Komplext innehåll kan ofta inte sammanfattas korrekt i korthet.

Mångfald i Källor:
Konsumera information från olika källor och ge företräde åt de som har etablerat trovärdighet inom området.

Att vara medveten och aktiv i informationshantering är avgörande för att skydda sig själv mot manipulation. Det handlar om att odla en kritisk inställning och använda verktyg som stödjer en faktabaserad syn på världen.

Om allt detta låter krångligt så förstår jag helt och fullt. Samtidigt som utvecklingen av AI tjänster och informationshantering sker i en rasande takt så blir också möjligheterna att bli lurad av dom som inte vill oss väl större och större. För några månader sedan så var det svårt att göra många saker med AI, vilket i dagsläget går att ordna med gratis verktyg och av i princip vem som helst.

Var denna AI utveckling stannar av eller börjar bromsas in vet jag inte. Just nu är kampen i full gång att få den smartaste och mest kompetenta AI LLM koden, kosta vad det kostar vill. 😬

Ha en bra dag!