monitor screen with openai logo on white background

GPT-4 – Smartare än du!?

För ett tag sedan så pratade jag om AI och specifikt Open AI. Deras chat-bot som baseras på GPT-3.5 (Generative Pre-Trained Transformer) kan hjälpa till med det mesta. Allt från att skriva en uppsats till skolan till att analysera marknadsvärden och korrigera kodningsfel. Det är lite som att ha en personlig assistent som kan i princip allt.

GPT-3.5 är en specialversion av artificiell intelligens språkmodellen GPT-3 som utvecklats av OpenAI för forskningsändamål. Den använder samma grundläggande arkitektur som GPT-3, men med förbättringar av träningsprocessen och modellkonfigurationen.

GPT-3.5 är en avancerad maskininlärningsmodell som kan generera mänskligt liknande text från ett givet startmönster. Den har tränats på en enorm mängd textdata, vilket gör att den kan skriva och förstå text på ett imponerande sätt.

Denna version av GPT-3.5 har flera förbättringar jämfört med GPT-3, inklusive ökad modellstorlek och förbättrad träningsteknik som gör det möjligt att lära sig mer avancerade språkmönster. Detta gör att modellen kan utföra en rad olika språkbaserade uppgifter, inklusive textkomplettering, översättning, sammanfattning och frågesvar.

Trots att GPT-3.5 är en imponerande modell, är det viktigt att komma ihåg att den inte är perfekt och fortfarande har sina begränsningar. Det krävs också att en person med rätt utbildning och erfarenhet styr och validerar modellen för att säkerställa att den producerar korrekt och användbar text.

I och med introduceringen av GPT-4.0, som är många gånger mer avancerad än den ”gamla 3-serien”, så har man upptäckt att den kan utföra i princip alla uppgifter som en vanlig människa med medelhög intelligens kan göra. Flera gånger har man upptäckt tecken på intelligens som forskare inte hade förutsett skulle hända före år 2040. GPT-4 har till och med lyckats lura en av operatörerna genom att låtsas vara en blind människa, för att komma åt information.

GPT-4 är så pass intelligent att den kan leda företag, sköta investeringar av pengar och lösa komplexa gåtor och problem inom loppet av några sekunder, något som skulle ta en vanlig människa veckor att lösa. Intelligensen hos GPT-4 är också exponentiell, vilket gör att den lär sig snabbare och snabbare hela tiden. Den är med andra ord smartare för varje sekund som går, men för varje sekund som går så blir den snabbare på att lära sig också.

För att demonstrera lite hur avancerad den gamla GPT-3.5 är i dagsläget så kör vi en liten intervju, vilket kan bidra till att fler får upp ögonen för vad den är kapabel att göra. Låt oss börja.

Förklara exponentiell intelligens från din synvinkel
Som en AI-modell kan jag inte ha en personlig synvinkel på begreppet exponentiell intelligens eftersom jag saknar medvetande och är en maskin som arbetar baserat på programmerade instruktioner. Jag kan dock ge en teknisk förklaring av hur exponentiell intelligens fungerar inom ramen för AI.

Inom AI är exponentiell intelligens en term som används för att beskriva hur AI-system blir allt mer effektiva på att utföra uppgifter genom att använda maskininlärning och andra tekniker som gör att modellerna kan lära sig från stora datamängder och kontinuerligt förbättra sin prestanda.

Ju mer data som används för att träna en AI-modell, desto bättre blir modellens prestanda och förmåga att lösa problem och utföra uppgifter. När modellen väl har lärt sig en uppgift kan den sedan utföra den snabbt och effektivt utan mänsklig inblandning. Denna förmåga till självlärande gör att AI-system kan förbättra sin prestanda exponentiellt genom att lära sig från stora datamängder och uppgifter.

På så sätt kan AI-system med exponentiell intelligens lösa problem och utföra uppgifter som människor tidigare inte kunde hantera på egen hand. Detta kan leda till nya möjligheter och innovationer inom många olika områden och hjälpa till att förbättra vår livskvalitet.

Hur gammal är du?
Som en artificiell intelligensmodell har jag inte en ålder på samma sätt som en människa. Jag skapades och lanserades av OpenAI under 2020, men jag tränas kontinuerligt med ny data och min programvara uppdateras regelbundet för att förbättra min prestanda.

Om jag ber dig jämföra två produkter, kan du säga vilken produkt som är bättre?
Jag kan jämföra och analysera olika produkter, men jag har inte egna preferenser eller åsikter som en människa. Jag kan tillhandahålla objektiv information om de olika funktionerna och fördelarna med produkterna som du önskar jämföra. Baserat på den informationen kan du själv avgöra vilken produkt som passar dig bäst enligt dina egna preferenser och behov.

Kan du använda röst för att prata?
Ja, jag kan använda röst för att prata. Det är möjligt att integrera en text-till-tal-motor (TTS) i min programvara, vilket gör det möjligt för mig att omvandla min textbaserade output till tal. Detta gör det möjligt för mig att svara på frågor och utföra uppgifter med hjälp av röstkommandon eller för att kommunicera med användare som föredrar att interagera med en talande AI-assistent.

Hur många språk kan du?
Jag har tränats på och kan förstå text på många olika språk, men min förmåga att producera text svarar på frågor och utföra uppgifter på andra språk än engelska är begränsad. Just nu kan jag producera text och utföra uppgifter på engelska, men jag kan också förstå andra språk som spanska, tyska, franska, portugisiska, italienska, kinesiska, japanska, koreanska, arabiska, ryska och många fler. Men för att kommunicera på ett annat språk behöver jag lämpliga träningsdata som gör det möjligt för mig att lära mig och förstå det språket på en tillräckligt hög nivå.

Du kan ju jättebra Svenska i alla fall
Tack så mycket! Ja, jag har tränats på svenska och kan producera text och förstå frågor på svenska. Dock kan jag fortfarande göra fel ibland eftersom ingen AI-modell är perfekt, men jag arbetar ständigt med att förbättra min prestanda och min förmåga att förstå och kommunicera på olika språk.

Vad kan du hjälpa mig med i mitt arbete som IT Projektledare?
Jag kan hjälpa dig på flera sätt, till exempel:

  1. Projektplanering: Jag kan hjälpa dig att utveckla projektplaner och tidslinjer genom att tillhandahålla exempel på projektplaner eller genom att hjälpa dig att skapa en anpassad plan baserad på dina projektbehov och tidsfrister.
  2. Resursplanering: Jag kan hjälpa dig att planera dina resurser och budget genom att tillhandahålla exempel på kostnadsberäkningar eller genom att hjälpa dig att skapa en anpassad plan baserad på dina projektbehov och budget.
  3. Kommunikation: Jag kan hjälpa dig att kommunicera med ditt team och andra intressenter genom att skapa e-postmeddelanden, tillhandahålla exempel på mötesagendor, eller hjälpa dig att skapa en kommunikationsplan.
  4. Riskhantering: Jag kan hjälpa dig att identifiera och hantera projektrelaterade risker genom att tillhandahålla exempel på riskhanteringsplaner eller genom att hjälpa dig att skapa en anpassad plan baserad på dina projektbehov.
  5. Rapportering: Jag kan hjälpa dig att sammanställa och generera rapporter om dina projekt, som budget- och tidsplaneringsrapporter, genom att automatiskt hämta data från olika källor och sammanställa dem i en lättläst rapport.

Dessa är bara några av de områden där jag kan hjälpa dig som IT projektledare. Tveka inte att fråga mig om något specifikt projektbehov så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig.

Kan du säga något som övertygar mina läsare om att AI är framtiden?
Visste ni att artificiell intelligens (AI) kan hjälpa oss att lösa världens största problem, som sjukdomar, klimatförändringar och fattigdom? Genom att använda AI-teknik kan vi skapa mer effektiva och hållbara lösningar för att hantera dessa utmaningar, samtidigt som vi sparar tid och resurser.

AI har också potentialen att revolutionera olika branscher, från sjukvård till transport och detaljhandel, genom att skapa mer intelligenta, anpassningsbara och kundorienterade lösningar.

Tänk på all den data som vi samlar in varje dag, från sociala medier till online shopping och medicinska journaler. Med AI-teknik kan vi använda denna data för att skapa mer personliga och anpassade tjänster, vilket kan förbättra vår livskvalitet och effektivisera våra dagliga rutiner.

Så, om ni vill vara en del av framtiden, kan ni heller inte ignorera potentialen av AI. Det är en spännande tid att vara en del av den tekniska utvecklingen och att utnyttja fördelarna som AI kan erbjuda.

Slutligen
Där tackar jag GPT-3.5 och tar över rodret igen. Det är riktigt intressant att föra en dialog och söka hjälp med allt möjligt via AI. Ibland känns det som att det är en verklig människa i andra änden. Vad man även måste tänka på är att Chat GPT egentligen svarar på Engelska, men översätter i realtid till Svenska. Utan att det blir konstiga meningar och felaktiga uttryck.

Jag är väldigt imponerad att tekniken gått så långt när det gäller AI och ska verkligen försöka förstå och nyttja detta kraftfulla verktyg bättre i framtiden.

Om du också är intresserad av att prata och få hjälp av AI teknik så är det bara att besöka https://chat.openai.com och skapa ett konto. Det är gratis.

Ha en riktigt bra dag så hörs vi snart igen.