Reklam på ITPiraten?!

Jo, det är faktiskt sant. För att hjälpa till med betalning av server och utveckling så måste ITPiraten.se börja visa reklam på sidorna. Men det rör sig inte om påträngande pop-ups eller på annat sätt skymmande reklam. Troligtvis kommer reklamen att vara så subtilt tilltaget att ingen kommer att märka den. Vilket går emot själva tanken med att ha reklam på hemsidan.

Det rör sig om principer i vårt fall. ITPiraten.se ska vara ett ”safe-place” när det rör reklam, men just nu tillåter inte ekonomin att vi kör utan reklam. Om vi får till vårt system som vi vill ha det så kan det hända att reklam bara visas vissa dagar i veckan, eller begränsas till några visningar per person.

Då Samsung nekade ett reklamavtal så har vi denna gång riktat oss till Google, som mer än gärna ville ha reklam på ITPiraten.se. Något som vi också kunde tänka oss att ha. Om man inte kan lita på Google när det rör reklam, vem kan man annars lita på?

I enighet med Googles policy kommer vi inte att tvinga på någon reklamen och inte heller uppmana personer som besöker hemsidan att klicka på reklamen för att ”ge oss pengar”. Utan allt kommer att rulla på som vanligt. Troligtvis kommer ingen att märka av den speciellt mycket.

OM vi får in många klagomål på reklamen så kommer vi att ta bort den. Det är inte värt att störa våra besökare med reklam, men det hjälper garanterat oss att hålla igång och tjäna in kostnader för servers och utveckling.

Nåja, vi återkommer till ärendet när reklamen kommer igång i slutet på nästa vecka, troligen.

Ha en trevlig kväll.