Läsarfråga: Vad behöver man kunna?

Helena frågar: Vad behöver man egentligen kunna för att kalla sig Bushcrafter? Finns det några saker man bör öva på? Har du några tips?

Svar: Hej Helena. Det finns saker man bör kunna för att vara en Bushcrafter. Alla dessa saker bör man också öva på för att bli bättre. Det är väldigt få som bemästrar allt i min nedanstående lista, men dom som gör det är nog värdiga att kalla sig mästare inom Bushcrafting.

 • Konsten att klä sig rätt.
 • Navigation med karta och kompass samt genom tecken i naturen.
 • Konsten att röra sig enkelt och säkert i naturen.
 • Att minimera risker och farliga moment i naturen.
 • Identifikation och beteende hos vilda djur och speciellt farliga rovdjur.
 • Hur man väljer en bra plats för ett läger samt konstruktion av olika typer läger och skydd.
 • Knutar och knopar samt vad dessa är bra till.
 • Att göra upp eld på enkelt sätt med enkla medel samt kunskap om olika typer av brännbara material, deras karakteristik och användningsområden.
 • Tillredning av mat i naturen.
 • Rengöring av vatten i naturen och hur man identifierar drickbart vatten.
 • Hur olika typer av ätbara växter, rötter och svampar påverkar din kropp samt hur man identifierar dessa.
 • Hantering av knivar, yxor och sågar samt underhåll av dessa.
 • Medicinisk kunskap för livet i naturen och första hjälpen för nödsituationer.
 • Hygien i fält.

Det finns massor av annat som också är bra att veta, men ovanstående kan man tycka är baskunskaper för en Bushcrafter. Om du övar och blir bra så har du goda förutsättningar att klara dig och trivas i skogen.