EDC kniv i Sverige?

Kent frågar: Vad säger lagen om att ha så kallade EDC knivar i Sverige? Dom säljs och marknadsförs som en kniv man kan bära med sig i fickan var man än befinner sig, men gäller detta i Sverige?

 Svar: Den Svenska knivlagen (SFS nr: 1988:254) är väldigt klar på detta område. Knivar, andra stick- och skärvapen får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Denna lag gäller således även mot så kallade EDC knivar, nack-knivar och dylikt.

Förbudet gäller dock inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag (exempelvis snickare som behöver kniv i tjänsten). Förbudet gäller heller inte om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (ex. en del av campingutrustning).

Lagen säger också att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna lag skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall döms man dock inte till ansvar. Om brottet däremot är grovt, döms man till fängelse i högst ett år. Lag (2000:148).

Vad man måste förstå är att det är skillnad mellan att gå omkring med en Fällkniven A1 i bältet på stan och att ha en Victorinox kniv i fickan. I fall nummer två så blir det nog inte fråga om fängelse.

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Ha en bra dag.