Dag: 25 november 2022

  • ”Opinel, skämtar du?”

    ”Opinel, skämtar du?”

    Jag fick nyligen ett meddelande från en läsare som hela tiden trott att jag varit sarkastisk eller har skämtat när jag pratar gott om Opinel knivarna. Jag vill bara fastställa att jag fullkomligen älskar Opinel knivar och jag är faktiskt inte sarkastisk eller försöker göra mig rolig när jag säger detta. Vad är det som…