Acta på dig!

Senast i juni i år tas beslutet som potentiellt kan förändra hela din värld. Många vet inte om vad ACTA är, eftersom det var meningen att folk skulle vara ovetandes om denna nya lag tills det var för sent att säga något.

Men vad är då ACTA?
ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är ett kontroversiellt förslag som förhandlas mellan EU, USA, Japan, Schweiz med flera. Förslaget innebär långtgående åtgärder mot upphovsrättsbrott.

Förhandlingarna har skett i hemlighet, utan demokratisk insyn. De inblandade länderna har erkänt att ACTA existerar men har vägrat lämna ut vad förslaget innebär. En människorättsaktivist i Kanada som försökte hämta ut dokument relaterade till ACTA fick dokument med endast rubriken på och all text censurerad. Eftersom ACTA inte är relaterat till länders säkerhet kan man bara spekulera i varför man gör på det viset. Antagligen förstod man hur impopulärt förslaget skulle vara eftersom det i högsta grad påverkar människors frihet, och därför inte ville att det skulle bli någon debatt eller opposition mot det.

Ett dokument med titeln Discussion Paper on a Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement skickades ut till lobbyister från medieindustrin som senare läckte ut till Wikileaks. Ett senare dokument med titeln ACTA negotiations brief on Border Measures and Civil Enforcement 2008, en briefing inför ACTA-förhandlingarna i slutet av juli 2008, läckte också till Wikileaks. Hade det inte varit för att dessa dokument läckt så hade väldigt lite varit känt om ACTA. Mediaindustrin har uppenbarligen varit inblandade i ACTA från början. I Kanada till exempel har regeringen samlat en grupp från mediaindustrin för att ge råd gällande ACTA.

Från amerikanskt håll drivs förslaget av en liten grupp kongressmedlemmar som alla är stora bidragstagare från medieindustrin. När ACTA är färdigt är det tänkt att dokumentet ska ”låsas” så att punkterna ej går att omförhandla av till exempel andra länder som inbjuds att deltaga.

När samråd i Näringsutskottet i Sveriges riksdag skedde, belades de deltagande med tystnadsplikt.

Medan medborgare över världen undanhållits information om ACTA, har vissa amerikanska företag fått tillgång till dem, vilket kritiserats hårt av många.

Bloggaren Scaber Nestor har försökt få svenska staten att släppa dokumenten om ACTA, med hänvisning till Offentlighetsprincipen. Detta har dock misslyckats; staten har hänvisat till en lag som säger att diskussioner rörande internationella relationer inte omfattas av offentlighetsprincipen.

Riksdagsledamöterna Karin Pilsäter (FP), Björn Hamilton (M), Jan Andersson (C) och Mikael Oscarsson (KD) skrev i en debattartikel på Newsmill att ryktena om att ACTA kommer innebär tullgenomsökande av folks tekniska utrustning är felaktiga, och att ACTA inte rör Internet. Det har framkommit i dokument kanadensiska regeringen släppt om ACTA (till följd av Kanadas offentlighetsprincip) att ACTA visst kan komma att innebära just det Pilsäter med flera försäkrade att ACTA inte innebär. Huruvida Pilsäter med fler avsiktligen for med osanning, fått felaktiga uppgifter eller varit slarviga är okänt.

En sak är dock säker. ACTA är något vi ska akta oss för. Ingen vet med säkerhet vad lagen kommer att innebära för oss. Men enligt flera anonyma källor på Internet så kommer Sverige drabbas hårt, då vi redan i dagsläget har en väldigt evolverad syn på Internet och dess möjligheter.

Det finns flera sätt att göra sig hörd i dagsläget. Du kan medverka i demonstrationer som pågår över hela landet. Du kan besöka AVAAZ och skriva på deras namnlista, som senare lämnas till EU parlamentet. Du kan även läsa lite mer information om ACTA på deras hemsida (på Engelska).

Om du vill så kan du även titta närmare på ACTA avtalet här. Det är mycket text och den är väldigt vag i sitt utförande, precis som dom vill ha det. Många advokater har påpekat att avtalet inte går att tyda, utan resultat.

Vi står inför ett stort maktskifte. Ett skifte som betyder att Internet inte längre kommer att vara fritt.

Oavsett om ACTA går igenom eller inte, så tror jag att vi kommer att få se nya tekniker och nya lösningar för att motverka effekten av denna nya internationella lag.

Passa på att göra dig hörd innan det är försent!