Dag: 22 september 2023

  • ”Ska jag köpa en ny iPhone?”

    ”Ska jag köpa en ny iPhone?”

    Läsarfrågor rörande iPhone haglar in. Jag är förstås glad att många vänder sig till mig för råd, men samtidigt så är jag precis lika tveksam själv. Men jag ska förstås försöka förklara så att alla förstår ungefär vad jag tycker, i alla fall. Notera dock att detta är mina egna åsikter, det behöver inte passa…