Dag: 21 maj 2023

  • ”Vad gäller med elsparkcykel?”

    ”Vad gäller med elsparkcykel?”

    En läsare undrar vad som egentligen gäller för elsparkcykel i Sverige och andra länder. En intressant fråga som helt klart är värd att titta närmare på. Våra grannländer har lite olika syn på elsparkcyklar och har därför lagstadgat lite annorlunda jämfört med Sverige, som egentligen har lite väl restriktiva lagar. Som vanligt kommer jag att…