Bushcraft Recensioner, Sav - Det norrländska vinet

Ett Bushcraft vin?

”När tjälen går ur marken om våren omvandlar träden vattnet till sav. Saven tappas sedan från utvalda björkar som växer på den mineralrika marken runt