Här kan man skriva in information för bättre förståelse för projektet och inriktning.