Reklam på ITPiraten?!

Jo, det är faktiskt sant. För att hjälpa till med betalning av server och utveckling så måste ITPiraten.se börja visa reklam på sidorna. Men det rör sig inte om påträngande pop-ups eller på annat sätt skymmande reklam. Troligtvis kommer reklamen Läs mer…