Läsarfrågor: Casström

Mikael frågar: Hej Urban. Jag har några frågor rörande Casströms knivar som du för närvarande testar. Var är dom billigast att köpa? Hur rostbenäget är O2 stålet (K720)? Kommer du att göra ”förstörelse test” på knivarna? Är du sponsrad av Casström att göra dessa test? Vilket stål föredrar du i Casströms knivar? Svar: Hej Mikael. Det var…