Läsarfråga: Knivar och barn

Sandra frågar: När tycker du att man ska lära sina barn om knivar och finns det något man bör tänka på speciellt mycket? Svar: Det är högst individuellt och något som föräldrar själva måste avgöra. Det gäller främst att finmotoriken ska vara så pass utvecklad att det är tryggt för barnet att hålla i en kniv. Generellt…